In 2016 heb ik met Platform Haarlem Groener en de gemeente Haarlem campagne gevoerd om mensen te stimuleren hun tuinen te vergroenen en bewust te maken van hun eigen handelingsperspectief bij klimaatverandering. Inmiddels is er bij de gemeente een ambtenaar aangesteld die het stokje van mij heeft overgenomen. Het thema klimaatverandering en klimaatadaptatie is iets wat mij enorm aanspreekt en ik ga dan ook graag verder met dit onderwerp.

Begin 2017 heb ik met Nudge en het Hoogheemraadschap Rijnland een Challenge ontwikkeld  voor de regio Zuid Kennemerland. Het is een prijsvraag geworden waarbij individuen en groepen een inzending kunnen doen waarbij op eigen terrein wordt ingespeeld op het veranderende klimaat. Een innovatief ontwerp waarmee in tijden van hitte verkoeling kan worden gevonden en bij hevige buien het water wordt opgevangen zodat het niet direct het riool instroomt. Voor de challenge hebben we de samenwerking opgezocht met bestaande bedrijven en organisaties die reeds met dit thema bezig zijn.

Het bureau Nelen en Schuurmans heeft bijvoorbeeld interactieve kaarten en computer simulaties ontwikkeld, hier wordt concreet gemaakt wat je als bewoner voor invloed kunt hebben wanneer op eigen terrein water wordt opgevangen. Het is een mooie tool waar meer gemeentes mee zouden moeten werken.

Wat niet moet worden vergeten is dat klimaatadaptatie ook maatwerk is, wat op de ene plek werkt kan niet zonder meer ergens anders worden nagedaan, een integrale benadering is nodig. Inmiddels hebben we een aantal hele mooie inzendingen ontvangen, tot 18 augustus kunnen er nog ontwerpen worden ingediend. In september gaan we de winnaar bekend maken.